Tävlingsvillkor

Tävlingen hittar du på Periquita Sveriges Facebooksida.
 

 1. Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kan personuppgifter som namn och efternamn att publiceras på Periquita Sveriges Facebooksida.
 2.  

 3. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 4.  

 5. Ansvarig för tävlingen är: The Wineagency AB. Box 7471, 103 92 Stockholm, +46 (0)8 660 84 16.
 6.  

 7. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, acceptera reglerna för tävlingen, samt fyllt 25 år vid tävlingens slut.
 8.  

 9. För att delta i tävlingen måste du göra följande i kommentarsfältet på tävlingsinlägget: Beskriva den perfekta tjejmiddagen med minst fyra emojis. Det är den tävlandes ansvar att det inlämnade bidraget inte står i strid med gällande lagstiftning och/eller inte inkräktar på rättigheter tillhörande tredje part.
 10.  

 11. Tävlingen är öppen den 16 – 30 januari 2019. Tävlingen avslutas den 30 januari kl 23.59.
 12.  

 13. Priset i tävlingen består av: En middag för max 10 gäster inklusive mat, dryck och serveringspersonal. Övriga och oförutsedda utgifter står vinnaren själv för. Priset kan enbart nyttjas vid ett tillfälle. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor.
 14.  

 15. Priset består bara av det som anges i dessa tävlingsvillkor. Inga andra inslag eller utgifter (såsom försäkringar, oförutsedda kostnader osv.) ingår i vinsten. Alla sådana utgifter ska vinnaren och dess sällskap själva stå för.
 16.  

 17. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 18.  

 19. Vinnaren väljer, i samråd med representanter på The Wineagency, ett av datumen 22/2, 8/3 eller 15/3 2019 för middagen.
 20.  

 21. Vinnaren får bjuda högst 10 deltagare, inklusive sig själv, till middagen. Alla deltagare måste ha fyllt 25 år. Antal och vilka, ska vara bestämt minst 14 dagar innan middagen äger rum.
 22.  

 23. Om vinnaren och The Wineagency inte kan komma överens om datum eller plats förbehåller sig The Wineagency rätten att inte utfärda något pris (och att välja en annan vinnare).
 24.  

 25. Vinnaren ålägger sig att fotografera middagen och personerna på middagen. Mobilbilder är ok. Bilderna ska efter att middagen har ägt rum, skickas till The Wineagency. Bilderna kan komma att publiceras på www.tjejmiddag.se, www.periquita.se och The Wineagency har rätt att använda bilderna i reklamsyfte.
 26.  

 27. Bara ett bidrag per person är tillåtet och endast en deltagare kan vinna priset under tiden tävlingen pågår.
 28.  

 29. Tävlingen är inte öppen för anställda hos The Wineagency eller något av deras dotterbolag eller leverantörer, eller hos något företag inblandat i tävlingen. The Wineagency förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om The Wineagency får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.
 30.  

 31. The Wineagency tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade. The Wineagency tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling.
 32.  

 33. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer The Wineagency beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.
 34.  

 35. Vid misstanke om fusk i något avseende äger The Wineagency rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.
 36.  

 37. Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från The Wineagency. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 38.  

 39. Vinnare måste svara inom sju dagar från att de meddelats om vinsten. The Wineagency skickar ett meddelande till vinnaren via PM. Vinnare som ej går att kontakta på rimlig väg kan bli diskvalificerade och ett annat bidrag kan då utses som vinnare.
 40.  

 41. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. The Wineagency förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.
 42.  

 43. Tävlingen är inte sponsrad, organiserad eller administrerad av Facebook.
PRODUKTER